4 km okruh na Gray Bear a 1 km okruh na Little Bear je upravený frézou na korčuľovanie aj na klasické bežkovanie. Snehové podmienky sú obmedzené.

Večerné bežkovanie bude na 1 km okruhu Little Bear v dňoch kedy bude aj večerné lyžovanie (piatky a soboty)

!! Prosíme bežkárov, aby ste nevybočovali z vyznačenej stopy. Zároveň prosíme peších, nevstupujte na bežkárske trate. Ďakujeme! !

Bežkárske trate v prevádzke. 4 kkm okruh a 1 km okruh upravené na korčuľovanie aj klasické bežkovanie.

Aktuálne akcie a balíky

Partneri