1. FIGYELMESSÉG MÁS SZEMÉLYEKKEL SZEMBEN– A sípályán minden síelő és snowboardozó (továbbá csak „síelő“) köteles úgy viselkedni, hogy egészséget vagy életet ne veszélyeztessen, vagy ne okozzon kárt magának vagy másnak.

2. A SÍELÉS SEBESSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA ÉS MÓDJA – A sízőnek legyen kilátása maga elé. A síelés sebességét és módját viszonyítsa adottságaihoz, a sípálya állapotához, saját képességeihez és lehetőségeihez, a terephez, a szél és hó feltételekhez, valamint a sípályán levő sízők számához.

3. SÍZÉSIRÁNY VÁLASZTÁSA – A hátul sízőnek úgy kell az irányt választani, hogy ne veszélyeztesse az előtte sízőt. Egy síző után haladó másik sízőnek ügyelni kell az elégséges távolságra, hogy az előtte levő sízőnek szabad teret adjon az irány és sízésmód választására.

4. ELŐZÉS – Előzni jobbról és balról is lehet úgy, hogy az előzött sízőnek elegendő tere legyen az irányhoz és sízésmódhoz.

5. A SÍPÁLYÁRA VALÓ BELÉPÉS ÉS LEÁLLÁS UTÁNI INDULÁS – A sípályára belépő, vagy leállás után újra indulni kívánó síző köteles megbizonyosodni, hogy fentről vagy lentről nem közeledik-e személy, hogy ne veszélyeztesse magát vagy mást.

6. MEGÁLLÁS ÉS ÁLLÁS – A síző nem állhat le és maradhat indokolatlanul a sípálya szűkített és áttekinthetetlen részein. Annak a sízőnek, amely leesett az ilyen helyet minél előbb el kell hagynia.

7. FELLÉPÉS ÉS LEERESZKEDÉS – A sípályán fel és lehaladó személy használja a sípálya szélső részét.

8. JELZÉSEK ÉS UTASÍTÁSOKBETARTÁSA – Minden síző köteles betartani a sípályán levő jelzéseket, magatartási szabályokat és követni a sípálya üzemeltető utasításait.

9. SEGÍTSÉGNYÚJTÁS – A sípályán történt balesetnél minden síelő köteles képességei és lehetőségei szerint segítséget nyújtani és bejelenteni a balesetet a sípálya üzemeltetőjének és a baleset helyszínén maradni, míg nem érkezik meg a segítségnyújtásra felhatalmazott alkalmazott.

10. BIZTONSÁGOS SÍFELSZERELÉS – A síző a sífelszerelést csak olyan állapotban használhatja, amelynél a gyártó garantálja a termék biztonságos használatát és biztosítva van a síléc vagy a sífelszerelés egyéb részének önkényes kikapcsolódása ellen.

11. KÜLÖNLEGES BIZTONSÁG – A 15 éven aluli síelő köteles a sípályán megfelelően rögzített védősisakot használni.

12. SZEMÉLYAZONOSSÁG KIMUTATÁSA – Ha a sípályán baleset történt, a baleset minden résztvevője és tanúja köteles kimutatni a személyéről szóló alapadatokat az üzemeltető és hatóságok dolgozói számára.

13. BELÉPÉS A SÍPÁLYÁRA – A sípálya működési ideje alatt csak az üzemeltető által engedélyezett nem síelők és segítséget nyújtó személyek léphetnek be. A közlekedési berendezések beindítása előtt és után a sípályákra tilos a belépés– fennáll a pályakezelő gépek és kábelek általi baleset!

14. SZERVEZETT TEVÉKENYSÉG (SIELÉS/SNOWBOARDOKTATÁS) – Az a személy, aki ezeket a tevékenységeket szervezi és biztosítja, köteles ügyelni arra, hogy a hat éven aluli gyerekek biztonsági és fényvisszaverő ruházatot viseljenek vagy biztonsági és fényvisszaverő kellékeket használjanak ruházatukon.

15. SÍBÉRLET–. A sípálya minden látogatója köteles betartani a sípályán való magatartás szabályait és általános irányelveit, amelyek minden látogató számára kötelezőek. Csak az a síbérlet használható, amelynek érvényessége nem járt le és valamennyi követelményének a látogató megfelel. Ha a síbérlet névre van kiadva, az nem átruházható, és kizárólag csak a síbérleten feltüntetett személy használhatja.

Minden látogató köteles a sípályákon csak érvényes síbérlettel közlekedni, valamint köteles az üzemeltető alkalmazottjainak vagy az üzemeltető által megbízott személyeknek a síbérletet felmutatni.

Tále a.s., mint a sípálya üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy azon személy tevékenységét, aki megsérti a Fehér kódexben található viselkedési szabályokat, vagy az üzemeltető elveit és utasításait, korlátozza vagy megtiltsa a lesiklópályák, az üzemeltető által nyújtott szolgáltatások és közlekedési eszközök használatát a sí jegy blokkolásával az adott napra.

Akciós ajánlatok

Partnerek